Διεθνής Διάκριση για την Χαρ. Πηλακούτας (Industrial) Λτδ

During a simple ceremony held on Thursday 10 June 2004, the world’s leading firm in industrial engineering, Perkins Engines Company Limited, awarded the president of the Pilakoutas Group, Mr. Kodros Pilakoutas. The award was given in honor of the first 50 years of the exclusive cooperation between Perkins Engines and the Pilakoutas Group. Perkins Engines… Continue reading Διεθνής Διάκριση για την Χαρ. Πηλακούτας (Industrial) Λτδ